Pozemky – orná pôda

Hrašné

V strede myjavských kopaníc, v katastrálnom území obce Hrašné, ponúkame na predaj 4 pozemky spolu o výmere takmer 9 tis. m2.

Ide o parcely: 11948/2 evidované na LV 2039 a pozemky 10991, 10992, 11186 evidované na LV 2200.

Druh pozemku je vedený ako orná pôda,
Pozemky sú bez napojenia na IS.

Cena je 3,77 €/m2 za parcely 10991, 10992, 11186 a 5,61 €/m2 za parcelu 11948/2.

Reality Kopanice pre vás zabezpečí kompletný právny servis prostredníctvom právnickej kancelárie a vybavenie katastra.